Večer majstrov SMF 2019

www.smf.sk „V sobotu 7.12.2019 bola oficiálne uzatvorená športová sezóna SMF 2019 a to slávnostným dekorovaním medzinárodných a národných majstrov SR jednotlivých disciplín a tried Slovenskej motocyklovej federácie. Tento slávnostný „Večer majstrov SMF 2019“ sa niesol v priateľskom duchu, kde sa stretli športovci všetkých šiestich disciplín motocyklového športu u nás, ktorí sa počas sezóny na športoviskách nestretávajú.

V prvej časti večera boli odovzdané ocenenia pre 41 tohtoročných slovenských šampiónov a taktiež boli ocenení najúspešnejší jazdci sezóny 2019, ktorí reprezentovali SMF a Slovenskú republiku na podujatiach FIM a FIM Európa. Okrem športovcov sme v rámci večera ocenili i tohtoročných jubilantov – členov SMF a bývalých funkcionárov SMF. Uvedené slávnostné podujatie SMF bolo veľmi pekným zakončením tohtoročnej sezóny, čoho dôkazom sú aj nižšie priložené fotografie účastníkov Večera majstrov SMF 2019. “

www.smf.sk

« z 2 »

 

Latvia