Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Žaškov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
4th Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
1st Medz. majstrovstvá SR – E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – Junior 

DAY 2
1 lap – resigned / nedošiel som

Latvia