Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Žaškov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
3rd Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
3rd Medz. majstrovstvá SR – class E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – class Junior 

DAY 2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
3rd Medz. majstrovstvá SR – class E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – class Junior 

Latvia