Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Žaškov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1 + 2
4th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
3rd Medz. majstrovstvá SR – E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – Junior 

Latvia