Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Valčianská dolina (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
7th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
4th Medz. majstrovstvá SR – E2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

DAY 2
6th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
4th Medz. majstrovstvá SR – E2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

Latvia