Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Skýcov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
7th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
5th Medz. majstrovstvá SR – E2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

DAY 2
5th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
3rd Medz. majstrovstvá SR – E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – Junior 

 

Latvia