Medz. majstrovstvá SR Enduro – Púchov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
6th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
2nd Medz. majstrovstvá SR – E2 
2nd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

DAY 2
13th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
5th Medz. majstrovstvá SR – E2
5th Medz. majstrovstvá SR – Junior

Latvia