Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Malé Uherce (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
2nd Medz. majstrovstvá SR – Junior 
2nd Medz. majstrovstvá SR – E1 
7th Medz. majstrovstvá SR – absolut

DAY 2
5th Medz. majstrovstvá SR – Junior
4th Medz. majstrovstvá SR – E1
14th Medz. majstrovstvá SR – absolut

Latvia