Medz. majstrovstvá SR Enduro – Líšov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
8th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
5th Medz. majstrovstvá SR – E2
4th Medz. majstrovstvá SR – Junior

DAY 2
7th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
4th Medz. majstrovstvá SR – E2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

Latvia