Medz. majstrovstvá SR Enduro – Líšov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
4th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
2nd Medz. majstrovstvá SR – E2 
2nd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

DAY 1
4th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
2nd Medz. majstrovstvá SR – E2 
2nd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

Latvia