Medz. majstrovstvá SR Enduro – Košice (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
10th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
5th Medz. majstrovstvá SR – E2
6th Medz. majstrovstvá SR – Junior

DAY 2
4th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
1st Medz. majstrovstvá SR – E2   
2nd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

Latvia