Medz. majstrovstvá SR Enduro – Brezno (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
abandonment / odstúpenie (časový limit)

DAY2
9th Medz. majstrovstvá SR – absolut
2nd Medz. majstrovstvá SR – class Junior 

Latvia