Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Žaškov (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 
3rd Medz. majstrovstvá SR – E1 
10th Medz. majstrovstvá SR – absolut

DAY 2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 
3rd Medz. majstrovstvá SR – E1 
9th Medz. majstrovstvá SR – absolut

Latvia