Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Vidiná (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
8th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
1st Medz. majstrovstvá SR – E2   
2nd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

DAY 2
8th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
2nd Medz. majstrovstvá SR – E2 
2nd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

Latvia