Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Borský Mikuláš (SK)


BAKULFOTO album

DAY 1
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 
5th Medz. majstrovstvá SR – E1
11th Medz. majstrovstvá SR – absolut

DAY 2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 
4th Medz. majstrovstvá SR – E1
8th Medz. majstrovstvá SR – absolut

Latvia