Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Borský Mikuláš (SK)


  BAKULFOTO album

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR
DAY 1

3rd Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
2nd Medz. majstrovstvá SR – class E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – class Junior 

DAY 2
3rd Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
2nd Medz. majstrovstvá SR E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – class Junior 

Latvia