Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Borský Mikuláš (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
3rd Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
2nd Medz. majstrovstvá SR – E2 
1st Medz. majstrovstvá SR – Junior 

DAY 2
7th Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
4th Medz. majstrovstvá SR – E2 
3rd Medz. majstrovstvá SR – Junior 

Latvia