Medz. majstrovstvá SR Enduro – Cinobaňa (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
9th Medz. majstrovstvá SR – Junior
6th Medz. majstrovstvá SR – E1
19th Medz. majstrovstvá SR – absolut

DAY 2
11th Medz. majstrovstvá SR – Junior
10th Medz. majstrovstvá SR – E1
28th Medz. majstrovstvá SR – absolut

Latvia