Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Malé Uherce (SK)


  BAKULFOTO album

DAY 1
10th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
2nd Medz. majstrovstvá SR – E2 
4th Medz. majstrovstvá SR – Junior

DAY 2
11th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
3rd Medz. majstrovstvá SR – E2 
4th Medz. majstrovstvá SR – Junior

Latvia