Medz. majstrovstvá SR CountryCross – Borský Mikuláš (SK)

text

  BAKULFOTO album

1 DAY
4th Medz. majstrovstvá SR – Absolut
4th Medz. majstrovstvá SR – class E2

2 DAY
3rd Medz. majstrovstvá SR – Absolut 
3rd Medz. majstrovstvá SR – class E2 

Latvia